2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

13. Організація мотивованості викладачів та студентів до впровадження КП:

  • включення в методику кількісної оцінки якості роботи викладачів розділів, де передбачено нарахування балів за проведену роботу з упровадження КП;
  • введення вимоги щодо впровадження КП у «Положення про по­чесного професора»;
  • переведення викладачів на посади доцентів та професорів з ура­хуванням запровадження КП у їхній діяльності;
  • зниження навантаження до нижче середнього рівня по універси­тету для викладачів, що запровадили у повному обсязі КП за сво­їми дисциплінами;
  • преміювання студентів за найкраще оволодіння необхідними компетентностями;
  • включення у «Положення про оцінювання результатів навчання» пунктів про можливість зарахування балів, що виставлені студен­там при отриманні професійних сертифікатів, як оцінки на іспитах з профільної навчальної дисципліни;
  • цілеспрямована роз’яснювальна робота керівників академічних груп та кураторів спеціалізацій (професійних спрямувань) зі сту­дентами щодо необхідності впровадження КП.

Перед початком вивчення кожної навчальної дисципліни потрібно сфор­мулювати і донести до студентів множину компетентностей, які мають бути у них сформовані протягом її вивчення.

Крім того, обов’язково необхідно в загальних рисах, а при необхідності і детально пояснити студентам зв’язок даної дисципліни з іншими, які вже вивчалися або будуть вивчатися. Такий аналіз структурно-логічної схеми на­вчального процесу за кожною спеціальністю дозволяє сформувати у студента необхідну мотивацію для вивчення даної дисципліни та інших дисциплін, що з нею пов’язані. Таке роз’яснення має бути не формальним переліком спорід­нених компетентностей, а детальним обґрунтуванням з прикладами, що його підтверджують.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>