2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Інтеграція в європейський освітній простір, корінне зростання можли­востей щодо мобільності студентів та фахівців обумовлюють гостру потребу у вільному володінні двома та більше іноземними мовами. Тому університет не може стояти осторонь цієї насущної проблеми.

З метою вдосконалення мовної підготовки студентів формування навчальних планів передбачає поряд з нормативними годинами, які відведено на вивчення іноземної мови за профілем спеціальності, виділення дев’яти кредитів у циклі дис­циплін гуманітарної підготовки за вибором студента для поглибленого вивчення іноземної мови протягом усього періоду навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Для практичного підвищення якості мовної підготовки фахівців студентів першого курсу за результатами попереднього тестування в універси­теті розподіляють на групи: A, B, C – залежно від рівня підготовки студентів. Про­тягом навчання проводиться моніторинг знань студентів і у випадку необхідності вони можуть переходити в групу з іншим рівнем складності навчання, таким чи­ном створюючи їм умови для більш ефективної мовної підготовки компетентних фахівців. Крім того, студентам ХНЕУ надана можливість захисту випускних робіт та дипломних проектів іноземною мовою за бажанням.

Мовна підготовка викладачів за Кембріджськими методиками, отримання ними відповідних сертифікатів та стажування у закордонних університетах дозволили організувати навчальний процес ХНЕУ для студентів 1 – 6 курсів повністю англійською мовою. Така підготовка ведеться вже на трьох спеці­альностях – «Туризм», «Менеджмент організацій» та «Інноваційний менедж­мент» – як для іноземних, так і для українських студентів.

Наступним пріоритетом, що зазначений у Концептуальних засадах розви­тку ХНЕУ [12], при формуванні навчальних планів за спеціальностями є пе­редбачення безперервної комп’ютерної підготовки фахівців протягом усього періоду їх навчання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>