2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

У ХНЕУ було переглянуто підхід щодо розробки структурно-логічних схем та формування навчальних планів для кожної спеціальності, який базується на принципі безперервності. Цей принцип передбачає відсутність перерв у гра­фіках навчання за різними видами підготовки. Автор розрізняє мовну, матема­тичну, комп’ютерну, технологічну, професійну та практичну підготовки.

На глибоке переконання автора, якщо витримувати цей принцип, то не може виникнути ситуація, коли, згідно з навчальним планом, студенти про­тягом двох семестрів вивчали дисципліни математичного профілю, а потім протягом одного чи більше семестрів не вивчали дисциплін, що вимагають ви­користання математичного апарату, а починали вивчати, наприклад, моделю­вання дискретних процесів. При такому підході ефективність формування у них здатності моделювати роботу тієї чи іншої системи зводиться до міні­муму, оскільки їм потрібен додатковий час, щоб відновити ті компетентності, що були рік або два роки тому сформовані. Цей принцип особливо важливий у математичній, мовній та комп’ютерній підготовці.

У ХНЕУ для вдосконалення навчальних планів, по-перше, акцент було зро­блено на впровадженні безперервної мовної підготовки, що сприяє вільному спілкуванню та активній комунікації студентів іноземною мовою. Безперерв­ність забезпечена вивченням мови протягом усього періоду навчання в об­сязі 4 – 6 годин на тиждень. У сукупності з відповідними методиками Кемб­риджського університету це дозволяє зняти перепони перед студентами щодо доступу до фондів іноземних бібліотек, інших джерел інформації іноземною мовою, усного і письмового спілкування. Крім того, надання можливості сту­дентам отримання Кембриджських сертифікатів ВЕС різного рівня дозволяє суттєво підвищити конкурентоспроможність випускників університету на ринку праці.

По-друге, була забезпечена безперервна математична та комп’ютерна під­готовка, що дозволяє студенту та фахівцю вільно сприймати, засвоювати і ко­ристуватися накопиченими знаннями всього світу і на цій базі синтезувати нові знання. Рівень сучасних наукових праць з економіки та менеджменту вимагає від студентів якісної математичної та комп’ютерної підготовки, тому питання врахування у навчальних планах принципу безперервності є вкрай необхідним заходом на шляху підвищення якості підготовки фахівців дано­го профілю. При вивченні математики у будь-якого фахівця закладається не тільки методологічний, але й психофізіологічний фундамент системного, логічного та критичного мислення, що є життєво необхідним. Математика є основним інструментом формування у студентів компетентностей у рамках фахових дисциплін, що вимагає ґрунтовного володіння основами статистич­ного аналізу, розуміння принципів математичного моделювання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>