2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Формування навчальних планів та забезпечення їх виконанняОбґрунтовано необхідність формування навчальних планів в університеті на принципі безперервності, який передбачає впродовж усього періоду навчан­ня відсутність перерв у графіках навчання за різними видами підготовки: мов­ної, математичної, комп’ютерної, технологічної, професійної та практичної. Стверджується, що введення у навчальний план бакалаврської підготовки дисциплін інженерного і технологічного циклу дозволяє випускникам вільно орієнтуватися та самовдосконалюватися, працюючи в організації будь-якої галузі, оскільки особливості роботи бухгалтера, фінансиста, економіста, ме­неджера суттєво залежать від того, де він працює – на металургійному або машинобудівному заводі, у посередницькій фірмі чи науково-дослідному інституті.

Показано, що розвиток університету на 94 – 98 % забезпечується студентами, які навчаються на контрактній основі. Тому законодавче обмеження набору студентів на контрактну форму навчання, що існує в чинному законодавстві і закладене у проект нового Закону про вищу освіту, фактично є обмежен­ням на розвиток університету. Ця норма Закону спрямована фактично проти університетів, які мають потужний імідж та високий рівень привабливості.

Сьогодні постає проблема перебудови всього навчального процесу під нове завдання – не просто передати від викладача до студента необхідний об­сяг знань, а навчити студента результативно їх використовувати у професійній та соціальній діяльності і, більш того, навчити його синтезувати нові знання. Фактично нове завдання університету – формування компетентного фахівця.

Вирішення такого завдання вимагає перегляду всього навчального плану, змісту лекційного матеріалу, перебудови практичних, лабораторних та семі­нарських занять, підсилення практичної підготовки.

Анкетування роботодавців та аналіз результатів дослідження показа­ли невідкладну необхідність підвищення рівня володіння випускниками ІТ-технологіями, іноземними мовами та практичної підготовки.

Усе це обумовило необхідність корегування навчального процесу в уні­верситеті, причому не тільки щодо змісту окремих навчальних дисциплін, а й щодо їх переліку і послідовності викладання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>