2.1. Концепція компетентнісного підходу

Компетентності існують як у прив’язці до особистості, з одного боку, так і до зовнішнього об’єкта – з іншого. Не існує компетентностей безвідносно до суб’єкта та об’єкта. Суб’єктом можуть бути як окремі особистості, так і цілі колективи й організації.

Поза межами суб’єкта мова може йти тільки про перелік знань, вмінь та інше відносно того чи іншого об’єкта або його частини.

Об’єктом можуть бути соціум або окремі його елементи, узагальнений об’єкт професійної діяльності або окремі його елементи, в тому числі галузе­вий об’єкт професійної та освітянської діяльності за спеціальністю (напрямом підготовки).

Освітній процес безпосередньо пов’язаний з мисленням у всіх його проявах. Відповідно до розуміння сутності кожної з характеристик мислення дає можли­вість впливати на нього і, відповідно, виступає важелем щодо управління про­цесом навчання, отримання бажаних результатів та підвищення якості освіти.

Виділяють такі характеристики мислення [11 , с. 424]:

«Системність мислення – здатність людини приводити думки в систему, розташовувати їх у відповідному порядку, встановлювати відповідну законо­мірність мислення.

Процесуальність мислення – відповідна послідовна зміна станів, стадій розвитку думки.

Програмність мислення – формування мислення у вигляді заздалегідь за­даної програми.

Алгоритмізація мислення – виконання у процесі мислення певних послі­довних дій, які приводять до досягнення мети мислення.

Креативність мислення – це здатність висловлювати незвичайні ідеї, не­традиційно мислити, швидко приймати рішення під час виникнення проблем­них ситуацій.

Конструктивність мислення – здатність створювати правильні мисленні конструкції.

Культура мислення – рівень володіння законами, закономірностями, принципами і правилами мислення.

Ясність мислення – визначеність і чіткість мислення.

Ефективність мислення характеризує успішність мислення».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>