1.4. Оцінка рівня математичної та комп’ютерної підготовки школярів

Однак, на погляд автора, слід підкреслити, що такий висновок недостатньо коректний, оскільки батьки, які віддавали своїх дітей до школи у 5 – 6-річному віці, мабуть, виходили з тверезої оцінки їхніх здібностей, і ще на першому етапі було зроблено відбір найбільш здібних і розвинутих дітей, а таких було всього 3,1 %. Таким чином, на думку автора, їхні кращі показники у дев’ятому класі обумовлені не віком, а попереднім відбором.

Головні висновки звіту моніторингового дослідження зводяться до такого:

«1. Програмовий матеріал з математики учні загальноосвітніх класів засво­їли переважно на середньому та достатньому рівнях навчальних досяг­нень, а учні класів з поглибленим вивченням математики – на достат­ньому та високому рівнях.

Разом з тим результати дослідження виявили значні прогалини в матема­тичній підготовці дев’ятикласників, що може стати причиною низького рівня засвоєння ними програмового матеріалу старшої школи, зокрема:

  • низький рівень обчислювальних навичок учнів: дев’ятикласники до­пускають грубі математичні помилки, виконуючи дії зі звичайними, де­сятковими дробами та від’ємними числами;
  • в учнів недостатньо добре сформовані формально-оперативні вміння, а саме: виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем;
  • у дев’ятикласників недостатньо сформовані навички розв’язування тек­стових задач, вони не вміють аналізувати залежність між величинами;
  • низький рівень графічної культури учасників дослідження: учні не вмі­ють будувати й читати графіки функцій, характеризувати за графіками відомих функцій процеси, які вони описують;
  • дев’ятикласники не вміють виражати одну змінну через інші, зна­ходити числове значення виразу при заданих значеннях змінних, встановлювати функціональну залежність між величинами тощо. Цей навчальний матеріал учні погано засвоїли з курсу математики за 5 – 7 класи.

2. Учителі класів з поглибленим вивченням математики значно переван­тажують учнів і ускладнюють матеріал, готуючи їх до складання вступ­ного іспиту з математики, нехтуючи разом з тим уроками систематиза­ції й повторення базових знань та вмінь.

3. Учні 9-х класів не мають досвіду виконання письмових робіт у фор­мі, запропонованій під час дослідження. Особливі труднощі виникали в дев’ятикласників під час заповнення бланків відповідей» [1].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>