1.3. Оцінка середньої освіти України закордонними інституціями

 Фінансова підтримка проекту TIMSS-2007 здійснювалася Національним центром освітньої статистики департаменту освіти США, Національним науко­вим фондом США, Світовим банком, Програмою розвитку ООН і країнами – учас­ницями проекту.

Проект TIMSS адмініструється Міжнародним дослідницьким центром, що розташований у Бостонському університеті (США). З результатами досліджен­ня TIMSS можна ознайомитися на сайті Бостонського коледжу [61].

У 2007 році школярі 4-х і 8-х класів України вперше стали учасниками Міжнародного дослідження якості природничо-математичної освіти – TIMSS. Метою цього дослідження є здійснення порівняльного оцінювання стану при­родничо-математичної освіти у початковій і основній школах.

«Усього у дослідженні взяло участь майже 425 тис. учнів, із них в Украї­ні – 4498 учнів 4-х класів та 4527 учнів 8-х класів із 149 шкіл. За результа­тами всіх країн-учасниць розраховувався середній міжнародний бал, що для цього дослідження становив 500 балів.

Результати з математики такі: 4-й клас – Україна із середнім міжнарод­ним балом 469 розміщується на 26 місці; 8-й клас – із середнім балом 462 – на 25 місці. Результат України можна порівняти з результатами Румунії (461 бал), Ізраїлю (463 бали), Болгарії (464 бали), Кіпру (461 бал) і Норвегії (469 балів). Результати з природознавства такі: 4-й клас – Україна із серед­нім балом 474 розміщується на 26 місці; 8-й клас – із середнім балом 485 – на 19 місці. Результат України можна порівняти з результатами Йорданії (482 бали), Норвегії (487 балів) і Вірменії (488 балів).

Україна вперше брала участь у міжнародному дослідженні, практично­го досвіду не мали ані організатори дослідження, ані його учасники. Серед 14 країн-дебютантів кращі, ніж в України, результати показали дві краї­ни – Данія (4-й клас) і Німеччина (4-й клас). На відміну від Гонконгу, Великої Британії, США, Литви, Шотландії, Сербії, Ізраїлю, Грузії, Марокко, Україною, за оцінкою міжнародних експертів, не були порушені правила щодо вибірки шкіл – учасниць дослідження» [51].

Зміст завдань дослідження на дві третини відрізнявся від змісту україн­ських навчальних програм. Українські школярі 4-х класів добре справилися із завданнями з природознавства на перевірку та відтворення знань. Найсклад­нішими для них виявилися завдання на порівняння об’єктів і установлення між- предметних зв’язків. Натомість 80 % учнів початкової школи виявили здатність до використання основних математичних знань у нескладних ситуаціях та вміння інтерпретувати дані. При цьому третина учнів змогла виконати за­вдання на застосування набутих теоретичних знань і вмінь до реальних ситу­ацій, характерних для повсякденного життя.

«Українські школярі 8-х класів справилися з математичними завдання­ми на перевірку та застосування знань у стандартних ситуаціях. Задачі, що мали звичне для учнів формулювання, розв’язали 45 – 77,8 % учнів. Ана­ліз виконання завдань із природничих дисциплін показує, що учні 8-х класів успішно впоралися із завданнями на відтворення знань. Найскладнішими для восьмикласників виявилися завдання, що потребували застосовування теоретичних знань у практичній діяльності, порівняння та класифікації об’єктів, на розуміння природи як цілісної системи. Вони виявили низький рі­вень сформованості комунікативних та загальнонавчальних вмінь, особли­во сформованості вміння опрацьовувати різні джерела інформації» [47].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>