Про автора

Володимир Степанович на робочому місті

Володимир Степанович Пономаренко народився 7 травня 1948 року в місті Кролевець Сумської області. У 1966 р. вступив до Харківського інженерно-економічного інституту на факультет механізованої обробки економічної інформації. У 1973 – 1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ, з яким доля пов’язала назавжди. Подальша трудова діяльність вченого проходила в цьому ж інституті (з 1994 р. – університеті), де він послідовно обіймав посади: асистента кафедри, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, професора, проректора з наукової роботи, першого проректора та ректора (із 2000 р.).

Пономаренко Володимир Степанович Пономаренко Володимир Степанович – ректор Харківського національного економічного університету , доктор економічних наук, професор, автор 260 науково-методичних праць, у тому числі 64 монографій, 38 підручників та навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено 17 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Наукова діяльність Пономаренка В. С., крім проблем освіти, присвячена розробці підсистем управління в соціально-економічних та організаційно-технічних системах різного ієрархічного рівня із широким застосуванням економіко-математичних методів і сучасних інформаційних технологій.

На державному рівні робота вченого відзначена присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003 р.), нагородженням Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.), Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.) та Орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2011 р.).