1.2. Кількісна оцінка привабливості вищих навчальних закладів України

Кількісна оцінка привабливості вищих навчальних закладів України Подано монокаузальний і полікаузальний підходи до оцінки привабливості ВНЗ, що дають приблизно однакові результати. Зазначено, що найпривабливішими є не більше сотні ВНЗ – вони мають високий імідж, який забезпечує їм більш-менш міцні конкурентні позиції на ринку освітянських послуг України.

Продовження

1.3. Оцінка середньої освіти України закордонними інституціями

Оцінка середньої освіти України закордонними інституціямиКонстатується, що високі досягнення окремих українських школярів у міжна­родних змаганнях свідчать про значний потенціал нашої творчої молоді. По­ряд із цим спрямованість нашої масової шкільної освіти на запам’ятовування великої кількості знань, а не на їх розуміння та формування в учнів здатності їх використовувати при вирішенні життєвих та спеціальних завдань обумовлює відносно слабкі показники в міжнародному моніторингу в рамках TIMSS. Спра­ва навіть не в цих показниках, а в тому, що наші школярі не готові до застосу­вання знань, і тому вони не відчувають їхню необхідність у своєму житті.

Продовження