1.1. Прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України

Прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України Показано, що контингент учнів ЗНЗ ще знижується і у період з 2012 по 2016 роки буде становити трохи більше 4 млн осіб. Для порівняння: у 1996 році цей показник склав 7,14 млн осіб. Запропоновано дві моделі організації на­вчання у ЗНЗ в умовах скорочення контингенту учнів.

Зазначено, що контингент студентів ВНЗ також значно знижується і досягне свого мінімуму у 2020 році та буде дорівнювати приблизно 1,28 млн осіб. У період з 2016 по 2027 роки цей показник буде знаходитися в інтервалі 1,28 – 1,6 млн осіб. Для порівняння: у 2007 році він становив 2,37 млн осіб.

Продовження

1.2. Кількісна оцінка привабливості вищих навчальних закладів України

Кількісна оцінка привабливості вищих навчальних закладів України Подано монокаузальний і полікаузальний підходи до оцінки привабливості ВНЗ, що дають приблизно однакові результати. Зазначено, що найпривабливішими є не більше сотні ВНЗ – вони мають високий імідж, який забезпечує їм більш-менш міцні конкурентні позиції на ринку освітянських послуг України.

Продовження