1.4. Оцінка рівня математичної та комп’ютерної підготовки школярів

Оцінка рівня математичної та комп'ютерної підготовки школярівПідтверджено, що незалежно від типів та форм власності середні навчальні заклади мають одну загальну рису – значне завищення оцінок державної під­сумкової атестації порівняно з контрольними моніторинговими оцінками.

Показано, що рівень математичної та комп’ютерної підготовки школярів визначає об’єктивну необхідність введення в університеті у першому семе­стрі додаткових занять з метою забезпечення можливості всім студентам у повній мірі вивчати дисципліни з навчальних планів бакалаврів.

Продовження