Приложение И

Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Е. В. Раевневой ; Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Украины. – Х. : ИНЖЭК, 2009. – 462 с.

Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець ; Харківський національний економічний університет. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 430 c.

Пономаренко В. С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець ; Харківський національний економічний університет. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 383 с.

Пономаренко В. С. Механізм санаційного управління під­приєм­с­твом: засади формування та моделі реалізації : монографія / В. С. Поно­маренко, О. В. Раєвнєва, С. О. Степуріна ; Харківський національний економічний університет. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 303 с.

Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах : монографія / В. С. Пономаренко, І. О. Золо­тарьова, С. В. Мінухін та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 270 с.

Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року: наук.-практ. доповідь : монографія / М. М. Добкін, С. І. Чернов, Г. А. Кернес, В. С. Пономаренко та ін. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 508 с.

Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проб­лемы науки и практики : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Ки­зима, Е. В. Раевневой ; Харьковский национальный экономический уни­верситет ; Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Украины ; Высшая школа бизнеса, Томский гос. ун-т. – Х. : ИНЖЭК, 2010. – 340 с.

Інтегрована система “Вища школа – бізнес-структура”: методологія та концептуальні засади побудови : монографія / Раєвнєва О. В., Єрма­ченко В. Є., Аксьонова І. В. та ін. – Х. : “ІНЖЕК”, 2011. – 160 с.

Ястремська О. О. Спроможність підприємств до інноваційної діяль­ності / Ястремська О. О. // Інновації: проблеми науки та практики : моно­гра­фія. – Х. : ФОП Павленко О. Г., 2011. – 276 с. ­– С. 87–122.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>