5.1. Загальні положення

Теоретичні засади стратегічного управління ученими світу інтенсивно розробляються упродовж останніх двадцяти років. Отримані суттєві наукові результати для різних предметних областей, у тому числі для сфери освітньої діяльності.

Продовження

5.2. Приклад стратегії розвитку університету

Стратегія розвитку Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця надана у вигляді діаграм на рис. 5.1, 5.2.

Продовження