1.2. Аналіз кількісних характеристик системи освіти в Україні

Результати аналізу демографічної ситуації у взаємозв’язку з економічними показниками, ВВП зокрема, які були представлені в попередньому підрозділі, значною мірою визначають фактичні кількісні характеристики системи освіти для ухвалення управлінських рішень. Вони можуть бути основою для прогнозування змін і таким чином надавати кількісну основу для удосконалення менеджменту закладів вищої освіти.

Продовження