Вступ

У сучасних умовах розвитку нової економіки – економіки знань, її успішність залежить від розповсюдження і використання здобутків креативних індустрій, достатності обсягів фінансування та впровадження інноваційних методів управління на основі глибоких маркетингових досліджень очікувань і потреб суб’єктів ринку. Знання, інтелектуальний та емоційний капітал стали пріоритетними чинниками розвитку, основними продуктивними силами соціально-економічного зростання, яке забезпечується системою вищої освіти.

Продовження