1.1. Аналіз тенденцій змін демографічної ситуації в Україні

Демографічна ситуація в країні, безумовно, накладає свої обмеження на систему освіти. Чисельність населення, його вікова структура, тенденції зміни цих показників впливають на кількісні показники всієї системи освіти.

Продовження