Додаток А

Характеристики природного руху населення

Продовження

Додаток Б

Міграція

Продовження

Додаток В

Чисельність населення

Продовження

Додаток Г

Компетентності за проектом TURNING

Продовження

Додаток Д

Аналіз затребуваності компетентностей у розрізі груп спеціальностей

Продовження

Додаток Е

Відхилення балів ЗНО від нормального закону розподілу

Продовження

Додаток Ж

Відхилення балів ЗНО від нормального закону розподілу та від середнього по Україні

Продовження

Додаток И

Аналіз балів сертифікатів ЗНО з математики та української мови

і літератури за різними регіонами та роками

Продовження

Додаток К

Аналіз відхилень балів сертифікатів ЗНО з математики та української мови і літератури за деякими регіонами та роками

Продовження

Додаток Л

Кластерний аналіз балів сертифікатів ЗНО

Продовження

Додаток М

Закони розподілу балів сертифікатів ЗНО по Україні в цілому

Продовження

Додаток Н

Аналіз можливості отримання прохідного балу з математики абітурієнтами виконаний під керівництвом професора, д-ра екон. наук, завідувачки кафедри математики та математичного моделювання Малярець Л. М.

Продовження

Додаток П

Порівняння результатів тестування в міських та сільських школах на прикладі Харківської області у 2019 році

Продовження

Додаток Р

Продовження

Додаток С

Проблеми ефективного використання майна ЗВО *

Продовження

Додаток Т

Стимулювання освітньої діяльності

Податкове заохочення суб’єктів господарювання до витрачання коштів на освіту.

Продовження

Додаток У

Структура видатків класичних університетів

Продовження

Додаток Ф

Структура видатків політехнічних університетів

Продовження

Додаток Х

Структура видатків економічних університетів

Продовження

Додаток Ц

Структура видатків педагогічних університетів

Продовження

Додаток Ш

Структура видатків галузевих університетів

Продовження

Додаток Щ

Структура видатків «привілейованих» університетів

Продовження

Додаток Ю

Ієрархія ЗВО за різними ознаками

Продовження

Додаток Я

Візія та місія кращих університетів світу (за QS World University Rankings)

Продовження