Додаток С

Засновник закладу вищої освіти – органи державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад вищої освіти (ч. 10 ст. 1 Закону № 1556-VII). Права засновника, передбачені Законом № 1556-VII через систему органів виконавчої влади здійснює Кабінет Міністрів України (п. 5 ч. 2 ст. 12 Закону № 1556-VII). Зі свого боку, за нормами п. 13 ч. 1 ст. 13 Закону № 1556-VII Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, реалізує права і обов’язки уповноваженого органу стосовно заснованих державою закладів вищої освіти. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти безпосередньо або через уповноважений ними орган реалізують права та обов’язки засновника, передбачені Законом № 1556-VII та іншими законами України, стосовно закладів вищої освіти, що належать до сфери їх управління (п. 6 ч. 2 ст. 13 Закону № 1556-VII).

З огляду на наведене, права засновника в закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності здійснює Міністерство освіти і науки України. Без згоди цього органу заклади вищої освіти державної та комунальної форми власності не мають права здійснювати операції щодо відчуження майна. Окрім того, на операції відчуження майна необхідно отримати згоду вищого колегіального органу самоврядування закладу вищої освіти, яким за нормами ч. 1 ст. 39 Закону № 1556-VII є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

Це певною мірою обмежує права закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності. У квітні 2020 року обговорювався Проект внесення змін до Закону № 1556-VII, яким передбачалося надання більшої самостійності закладам вищої освіти в прийнятті рішень щодо відчуження майна. Зокрема, передбачалося викласти норми ч. 2 ст. 70 Закону № 1556-VII в такій редакції: «Майно закріплюється за державним або комунальним закладом вищої освіти на праві господарського відання та/або на праві власності і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників закладу вищої освіти та/або наглядової ради закладу вищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством».

При цьому пропонувалося ч. 8 ст. 71 Закону № 1556-VII викласти в такій редакції: «Власні надходження (враховуючи 90 відсотків коштів від продажу майна державних та/або комунальних закладів вищої освіти, переданого їм на праві господарського відання, та 90 відсотків орендної плати за користування майном державного та/або комунального закладу вищої освіти), отримані закладом вищої освіти, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів».

Для закладу вищої освіти запропоновані корективи мають позитивні наслідки, оскільки вони передбачають надання закладам вищої освіти право придбавати у власність майно, хоча і встановляються додаткові обмеження щодо погодження відповідних операцій з наглядовою радою закладу вищої освіти.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>