Вступ

Ці тези є загальновизнаними, але не завжди приймаються до уваги владними структурами та політиками в процесі практичної впровадження стратегій розвитку держави що фінансування її реалізації, оскільки інвестиції в освіту не спроможні в найкоротший термін створити суттєві обсяги економічного ефекту, тоді як постійна зміна політичних еліт у владі потребує відчутних результатів упродовж перших 3 – 5 років своєї діяльності.

Тому професійна діяльність щодо управління сферою вищої освіти з урахуванням результатів маркетингового аналізу ринків на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях повинна відігравати визначальну роль, значущість якої постійно зростатиме. Питання дослідження конкретних умов функціонування системи вищої освіти, прогнозування, формування маркетингової стратегії, розроблення системних управлінських рішень має бути прерогативою менеджерів і маркетологів професіоналів освітянської спільноти.

Прогнозна складова управлінських рішень щодо розвитку вищої освіти на рівні держави, відомства, регіону та кожного окремого закладу не може бути вирішена без аналізу демографічних процесів, трансформацій ринку праці, існуючої мережі навчальних закладів, соціально-психологічних характеристик частини населення дотичної до освіти, його платоспроможності. Такий аналіз дозволяє на будь-якому рівні визначити найбільш ефективні управлінські рішення для розвитку системи вищої освіти в юридичній, організаційній та фінансовій площині.

Зазначені питання в аспектах менеджменту і маркетингу вищої освіти в Україні досліджені в монографії, що містить авторській погляд на вирішення основних проблем її розвитку, а окремі питання сформульовані у вигляді пропозицій, що підготовлені вченими університету відносно змін до законів та підзаконних актів з управління системою вищої освіти України.

Автор висловлює щиру подяку колегам, які певною мірою залучалися до узагальнення окремих матеріалів монографії: д-ру екон. наук, доц. Тищенко В. Ф. – за допомогу в аналізі нормативної бази щодо функціонування закладів вищої освіти, д-ру екон. наук, проф. Малярець Л. М. – за допомогу в математичній обробці статистичних даних та порад щодо їх інтерпретації, д-ру екон. наук, проф. Раєвневій О. В. – за допомогу у розрахунках з оцінювання привабливості закладів вищої освіти, д-ру екон. наук, проф. Ястремській О. М. – за слушні зауваження щодо змісту окремих розділів монографії, канд. пед. наук, доц. Поляковій Г. А. – за організацію проведення анкетування студентів та абітурієнтів щодо їхніх психологічних характеристик, канд. екон. наук, доц. Голубєву С. М. – за допомогу в обробці статистичних даних щодо психологічних характеристик студентів та потреб ринку праці.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>