Вступ

У сучасних умовах розвитку нової економіки – економіки знань, її успішність залежить від розповсюдження і використання здобутків креативних індустрій, достатності обсягів фінансування та впровадження інноваційних методів управління на основі глибоких маркетингових досліджень очікувань і потреб суб’єктів ринку. Знання, інтелектуальний та емоційний капітал стали пріоритетними чинниками розвитку, основними продуктивними силами соціально-економічного зростання, яке забезпечується системою вищої освіти.

Стратегічним завданням вищої освіти стала підготовка компетентних фахівців, які здатні застосовувати новітні методи менеджменту, маркетингу, інформаційних технологій тощо для пошуку і впровадження адекватних сучасним умовам господарювання новітніх механізмів, принципів, методів управління. Вища освіта продукує компетентних спеціалістів, а останні – інтелектуальний продукт, що сприяє накопиченню національного багатства. Зі свого боку, складність процесів функціонування системи вищої освіти вимагає постійного оновлення методів управління ними, базування на аналізі потреб ринку споживачів освітніх послуг, які необхідно гармонізувати з попитом на людські ресурси на ринку праці, що створюють роботодавці. Отже, пріоритетним і актуальним стає дослідження сучасного стану, тенденцій розвитку, визначення стратегічної траєкторії спрямованості вищої освіти з урахуванням аспектів її менеджменту та маркетингу.

Роль вищої освіти особливо важлива в період становлення держави, коли має місце процес зміни менталітету суспільства в цілому та особистості зокрема, коли продовжується формування та удосконалення національних цінностей, що вимагає додаткових зусиль у науковій, організаційній, виховній складових всіх рівнів освітянського процесу. Вища освіта на всіх етапах розвитку суспільства була і залишається фундаментом науки, чинником економічного зростання, розвитку культури в розумінні культури як розумової діяльності. Спільна, нерозривна дія всіх складових вищої освіти спроможна формувати у особистостей здатності до самовизначення, саморозвитку та самореалізації.

Освічене суспільство завжди матиме прогресивні перспективи до розвитку та зростання національного багатства.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>