4.1. Класифікація систем рейтингування

Існує достатньо широке коло систем рейтингування. Деякі автори ставлять перед собою завдання визначення адекватності рейтингів, оцінювання рівня довіри до результатів рейтингування, визначення корельованості результатів різних рейтингів [44; 45]. Аналіз інтересів різних категорій користувачів свідчить про те, що не може бути єдиної відповіді на запитання, який рейтинг кращий. Усе залежить від того, хто його використовує і з якою метою.

Продовження

4.2. Кластеризація ЗВО

Кластеризація ЗВО може здійснюватися за різними ознаками, серед яких особливе місце займає «привабливість для вступників та їхніх родичів». Особливість і важливість такої кластеризації полягає в тому, що вона є потужним інструментом менеджменту ЗВО для формування такого іміджу, який забезпечує стабільний набір кращих студентів.

Продовження