3.1. Аналіз чинної системи розподілу обсягів фінансування із загального фонду між закладами вищої освіти з бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики»

Менеджмент державного замовника має розподіляти між закладами вищої освіти, що перебувають у сфері його управління, на певний рік видатки споживання загального фонду державного бюджету на підготовку на умовах державного замовлення молодших бакалаврів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, інтернів, аспірантів та докторантів, керуючись Постановою КМУ № 1146 від 24.12.2019 р. «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності». Далі – Постанови.

Продовження

3.2. Проблеми координації взаємодії фізичних осіб, суб’єктів господарювання і держави у фінансуванні вищої освіти

Для забезпечення розвитку вищої освіти необхідно використовувати не тільки державне фінансування, а й інші джерела – суб’єктів підприємницької діяльності, які прагнуть отримати висококваліфікованих спеціалістів, органів місцевого самоврядування, що спрямовані на забезпечення ефективного управління на місцевому рівні за рахунок залучення кваліфікованих в управління фахівців, фізичних осіб, що згодні самостійно сплачувати вартість навчання задля забезпечення майбутнього кар’єрного зростання за престижними або цікавими для них спеціальностями. Важливим питання в управління процесом фінансування є оптимізація фінансових джерел з переважанням альтернативних, що повинні стати більш значущими за обсягами у фінансовому портфелі закладів вищої освіти.

Продовження

3.3. Аналіз системи фінансування вищої освіти до реформування

Традиційно державне управляння фінансуванням вищої освіти в Україні здійснюється через систему державного замовлення, яка базується на загальнонаціональному конкурсі. Критерієм відбору є кількість балів ЗНО, що набрав конкретний студент під час тестування. Саме вони визначають його рейтинг за конкретною спеціальністю в цілому по Україні.

Далі залежно від того, скільки бюджетних місць виділено на конкретну спеціальність, а також враховуючи рейтинг студента, приймається рішення про отримання конкретним студентом бюджетного фінансування.

Продовження

3.4. Авторська концепція фінансування вищої освіти в Україні

Вирішення проблеми фінансування вищої освіти є дійсно нагальним і об’єктивно необхідним з огляду на важливість підвищення міжнародної конкурентоздатності як вітчизняних ЗВО, так і України в цілому.

Продовження