2.1. Дослідження можливості використання психологічних характеристик вступників та балів їхніх сертифікатів ЗНО для оцінки майбутніх результатів навчання

Проблема відбору абітурієнтів на навчання в університеті (ЗВО) наразі залишається актуальною та повинна ґрунтуватися на результатах маркетингових досліджень як попиту на певні спеціальності, так і пропозиції ринку праці щодо окремих посад та вимог до них.

Продовження

2.2. Загальні питання зовнішнього незалежного оцінювання в Україні

Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути не тільки критерієм зарахування вступників до ЗВО, а й основними показниками для ухвалення управлінських рішень з актуалізації навчального процесу для адаптування контенту дисциплін, що викладаються, до набутих компетентностей абітурієнтів та їх розвитку в процесі навчання для формування необхідних особистісних та професійних компетентностей з обраних спеціальностей, тому в Україні з 2008 року офіційно вступна кампанія до закладів вищої освіти здійснюється з широким використанням системи зовнішнього незалежного оцінювання.

Продовження

2.3. Аналіз результатів ЗНО у 2008 – 2009 роках

Початок проведення масового зовнішнього незалежного оцінювання та встановлення результатів тестування офіційним критерієм зарахування вступників до ЗВО у 2008 році суспільство зустріло неоднозначно. Значна частина батьків та вступників не вірила в те, що корегування балів ЗНО, а значить результатів відбору до ЗВО неможливе адміністративними та фінансовими методами. Особливо дивним це було для представників «силових структур». Однак процес зарахування абітурієнтів до ЗВО пройшов майже без ексцесів. Вступна кампанія 2009 року вже багатьох переконала в тому, що потрібно спрямовувати зусилля батьків та учнів на якісне навчання, а не на пошук шляхів не легітимного підвищення балів ЗНО. Розпочався підйом авторитету шкіл із кращими викладачами та бурхливий розвиток ринок «репетиторства». У цей період найбільш характерно проявилися всі особливості нової системи відбору на навчання до ЗВО, тому в роботі дослідження було розпочато саме із цього періоду.

Продовження

2.4. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 – 2019 роках

Протягом останніх років державне управління освітніми процесами щодо оцінювання знань випускників шкіл не зазнало суттєвих змін. Однак за десять років відношення батьків, учнів та вчителів до процесу навчання суттєво змінилося. Тому статистичний аналіз результатів ЗНО має показати зміни, які інтуїтивно відчутні, а кількісно ще не виміряні. Такий аналіз вкрай необхідний для ухвалення управлінських рішень про необхідність змін у навчальному процесі закладів як середньої так і вищої освіти.

Продовження

2.5. Порушення статистичної однорідності спільноти вступників до ЗВО

Втручання зовнішніх чинників у процес оцінювання знань абітурієнтів порушує їхню однорідність, що може негативно вплинути на управління вищою освітою як окремою сферою національного господарства. Важливо виявити такі порушення та прийняти управлінські заходи з їх усунення.

Продовження