1.1. Аналіз тенденцій змін демографічної ситуації в Україні

Демографічна ситуація в країні, безумовно, накладає свої обмеження на систему освіти. Чисельність населення, його вікова структура, тенденції зміни цих показників впливають на кількісні показники всієї системи освіти.

Продовження

1.2. Аналіз кількісних характеристик системи освіти в Україні

Результати аналізу демографічної ситуації у взаємозв’язку з економічними показниками, ВВП зокрема, які були представлені в попередньому підрозділі, значною мірою визначають фактичні кількісні характеристики системи освіти для ухвалення управлінських рішень. Вони можуть бути основою для прогнозування змін і таким чином надавати кількісну основу для удосконалення менеджменту закладів вищої освіти.

Продовження

1.3. Оцінювання обсягу освітянського ринку

Освітянський ринок є складним механізмом, який вимагає проведення маркетингових досліджень щодо існуючих попиту і пропозиції на послуги закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців різних спеціальностей. З метою удосконалення менеджменту закладів вищої освіти щодо навчально-виховного процесу згідно з потребами економіки доцільно виявити і проаналізувати основні тенденції щодо підготовки кадрів та залучення фахівців для своєї навчальної діяльності.

Продовження

1.4. Аналіз ринку праці та оцінювання популярності спеціальностей та освітніх програм

Для ухвалення управлінських рішень щодо актуалізації переліку спеціальностей, контенту навчальних планів необхідно провести аналіз ринку праці за спеціальностями та освітніми програмами, які реалізуються в закладах вищої освіти. Такий аналіз має охоплювати дві сторони процесу формування ринку і мати маркетингову спрямованість.

Продовження

1.5. Аналіз вимог роботодавців у розрізі груп спеціальностей

Для оцінювання реального обсягу ринку праці менеджменту ЗВО необхідно вивчити не тільки затребуваність фахівців за тією чи іншою спеціальністю, а й з’ясувати необхідний рівень освіти з точки зору роботодавців та вимоги щодо стажу роботи за спеціальністю.

Продовження

1.6. Аналіз затребуваності компетентностей у розрізі груп спеціальностей

Маркетингові дослідження професійних компетентностей доцільно доповнювати вивчення потреб роботодавців у особистісних компетентностях майбутніх фахівців, оскільки синергетичне їх поєднання є безумовним пріоритетом у процесі управління підготовкою сучасного професіонала. Без такого маркетингового аналізу неможливо приймати управлінські рішення з коригу вання контенту дисциплін, що складають навчальний план з відповідної освітньої програми та визначити перелік методик, які дозволяють формувати у студента ту чи іншу компетентність.

Продовження