5.2. Приклад стратегії розвитку університету

Стратегічна ціль 3. Формування культури академічної доброчесності. Показники результативності:

3.1. Відсутність порушень актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

3.2. Результат анонімного опитування показує, що не більше 5 % здобувачів особисто стикалися з вимогою матеріальної винагороди під час оцінювання результатів навчання.

3.3. Результат анонімного опитування показує, що 80 % здобувачів вважають недопустимим «плагіат» та інші прояви академічної недоброчесності в наукових статтях, курсових та дипломних (роботах) проектах.

3.4. Відсутність зареєстрованих випадків «плагіату» та інших проявів академічної недоброчесності у оприлюднених наукових і навчально-методичних роботах НПП.

Стратегічна ціль 4. Забезпечення якості розробки та реалізації освітніх програм університету на рівні міжнародних стандартів. Показники результативності:

4.1. Акредитація Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 100 % освітніх програм всіх рівнів.

4.2. Акредитація міжнародними агенціями якості освіти 5 % магістерських програм.

4.3. Рівень задоволеності роботодавців за результатами опитування складає не менш 60 %.

4.4. Відсоток випускників університету, у загальній кількості осіб, що зареєстровані в якості безробітних у регіональному центрі зайнятості, складає не більше 1 %.

4.5. Результати анонімного опитування студентів за показниками –

«викладання дисциплін», «навчальні ресурси за дисципліною»,

«академічна підтримка», «оцінювання результатів навчання та зворотній зв’язок» – мають показувати рівень задоволеності не менше 80 %.

4.6. Кількість призерів Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіад за навчальний рік має складати не менше 30 осіб.

4.7. Оновлення робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм рівня бакалавра з періодичністю не рідше раз на чотири роки, магістра – не рідше раз на два роки. А також розміщення їх у репозитарії університету (електронному архіві відкритого доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua) в обсязі 100 % для обов’язкових та варіативних дисциплін.

4.8. Широке залучення іноземних експертів для корегування контенту навчальних дисциплін, 90 % освітніх програм мають у складі робочих груп іноземних фахівців.

4.9. 90 % професійно-орієнтовних дисциплін мають ігрову компоненту у своєму методичному забезпеченні.

4.10. На сайті персональних навчальних систем університету (pns.hneu. edu.ua) контентний рівень ПНС охоплює 90 % дисциплін із навчальних планів, інтерактивний рівень – 70 %, автономний рівень – 30 %.

4.11. Розміщення на сайті ПНС навчально-методичного забезпечення 100 % навчальних дисциплін аспірантів.

4.12. Електронний каталог бібліотеки налічує не менше, ніж 50 од. електронної мультимедійної інтерактивної літератури.

4.13. Забезпечення 80 % міждисциплінарності магістерських програм та 30 % бакалаврських програм.

4.14. Обсяг залучених коштів щороку від закордонних грантонадавачів складає не менше 2 000 грн на одного науково-педагогічного працівника.

4.15. Рівень охоплення студентів денної форми навчання дуальною освітою не менше 2 %.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>