5.1. Загальні положення

Під час формування стратегії розвитку університету потрібно враховувати наступні тези:

  1. Практичні дослідження показали, що однією з характерних особливостей розвитку нашої країни на початку другого тисячоліття є потужне розшарування вступників до університетів за критеріями здатності до навчання, якості шкільної підготовки та вмотивованості до набуття особистісних та професійних компетентностей. У підрозділі 2.5 проведено дослідження цього процесу та на схемі (рис. 2.29) подана узагальнена схема формування трьох кластерів абітурієнтів. Для якісного виконання місії університету критично необхідним є залучення до навчання абітурієнтів із високим рівнем когнітивних здібностей та солідною підготовкою за шкільними програмами. Згідно з вказаною схемою, вони входять до першого та частково другого кластера. Виконання першої стратегічної цілі може бути досягнуто за активної профорієнтаційної та просвітницької роботи в суспільстві, неухильному підвищенні якості наукової, науково-педагогічної, міжнародної та виховної діяльності. Відслідковування руху університету у вказаному напрямі може здійснюватись у змінах своїх позицій у міжнародних та вітчизняних рейтингах, динаміці показників результативності.
  2. Якість виконання університетом своєї місії вирішальною мірою залежить від науково-педагогічного персоналу. Його професіоналізм, soft skills, креативність, педагогічні спроможності можуть допомогти у виконанні місії університету на належному рівні. Науковці, педагоги є рушійною силою будь якого університету, тому їхній відбір, підготовка та перепідготовка, матеріальне та моральне заохочення є одним із головних завдань менеджменту університету. Реалізація операційних цілей та виконання показників результативності є гарантією досягнення даної стратегічної цілі.
  3. Входження у світовий науково-освітянській простір не може бути реально здійсненним без формування у свідомості університетської спільноти безумовної недопустимості порушення академічної доброчесності. Сучасні анонімні опитування здобувачів показують, що прояви академічної недоброчесності багатьма не сприймаються як порушення правових норм життя. Така ситуація є неприпустимою, тому потрібне її корегування виховними заходами, зміною системи критеріїв оцінки результатів навчання, системи перевірки на плагіат від студентських рефератів, курсових та дипломних проектів до наукових статей та монографій. Цей процес не може бути кампанійським, потрібна системна кропітка довготривала робота. Її ефективність може бути перевірена за динамікою показників результативності.
  4. Імідж будь-якого університету залежить від розроблення та реалізації освітніх програм (ОП). Методологічно важливим є перехід від первинності переліку дисциплін для навчального плану до переліку необхідних професійних та особистісних компетентностей, які мають бути сформовані у студентів у процесі реалізації ОП.

Для забезпечення необхідної якості цього процесу критично необхідним є залучення роботодавців та іноземних експертів як на етапі розроблення освітніх програм, так і на етапі їхньої реалізації. Дуже важливим є використання для поліпшення освітніх програм зворотного зв’язку від студентства. Важливим індикатором успішності освітніх програм є відсоток випускників університету в загальній кількості осіб, що зареєстровані в якості безробітних у регіональному центрі зайнятості.

Успішна реалізація ОП багато в чому залежить від якісного науково-методичного забезпечення процесу формування у студентів компетентностей із широким залученням ігрової компоненти, електронної мультимедійної інтерактивної літератури, мультимедійних засобів представлення навчального контенту. Якість організації, методичного забезпечення самостійної роботи починає відігравати все більш яскраву роль в умовах значного скорочення в навчальних планах годин на аудиторну роботу. Університет, який краще проведе цю роботу на стратегічному інтервалі часу, буде займати провідні позиції у вітчизняній системі вищої освіти.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>