4.2. Кластеризація ЗВО

Третій крок алгоритму спрямований на визначення освітньо-наукового ядра системи вищої освіти України, тобто найбільш привабливих для абітурієнтів ЗВО на основі узагальнення результатів їх групування за двома підходами. ЗВО, які протягом шести аналізованих навч. років (2011/2012 – 2014/2015, 2018/2019 та 2019/2020 навч. років) входили до кластера з високою привабливістю, що є безумовними лідерами за кількістю поданих заяв, можна назвати найбільш привабливими серед національних ЗВО. Проте доцільно зазначити, що і ЗВО, перелік яких наведено в 2 і 3 стовпцях табл. 4.8, довели свою життєздатність та привабливість для вітчизняних абітурієнтів, не дивлячись на посилення конкурентної боротьби в освітньому світовому та національному просторі країни. Аналіз показав, що ЗВО, які наведені в 2 і 3 стовпцях табл. 4.8 за всі роки дослідження ніколи не потрапляли до групи з низьким рівнем привабливості, тобто це також привабливі ЗВО, в які мріють вступити більшість абітурієнтів країни. Тобто станом на 2019/2020 навч. рік науково-освітнім ядром національної системи вищої освіти виступають 17 ЗВО, що наведено в табл. 4.8.

Отже, проведені дослідження дозволили зробити такі висновки:

  1. Система вищої освіти знаходиться на етапі системної модернізації, що передбачає не тільки реструктуризацію освітнього процесу, а й приведення її структури до раціонального співвідношення «кількість ЗВО – кількість абітурієнтів», що дозволить підвищити місце закладів вищої освіти у національних і міжнародних рейтингах завдяки формуванню їх привабливого іміджу та надійної репутації. Показники закладів вищої освіти за окремими визнаними рейтингами можливо використовувати як критерії у визначенні обсягів державного фінансування.
  2. Інструментом управління структурною перебудовою є посилення рівня конкуренції між національними ЗВО на тлі зростання відкритості національного освітнього ринку до світового, зокрема, європейського освітнього простору, суттєвих демографічних змін у суспільстві та негативних для України процесів освітньої міграції, зміни тенденцій яких доцільно постійно досліджувати інструментами сучасного маркетингу.
  3. Поєднання двох підходів до визначення привабливості ЗВО, дозволило визначити їхній перелік, що становлять ядро системи національної вищої освіти, тобто перелік ЗВО України, що мають потенційні і реальні можливості конкурувати у світовому освітньому просторі та які посилюють якість й привабливість системи вищої освіти України загалом. Методи внутрішнього менеджменту виділених закладів вищої освіти доцільно розповсюджувати як передовий досвід для підвищення якості надання освітніх послуг.
  4. Щодо менеджменту закладів вищої високої і середньої привабливості, залишається поза аналізом можливість підготовки ними фахівців усіх спеціальностей. Можливо сприяти зростанню спеціалізації закладів вищої освіти, особливо середньої привабливості, для підготовки спеціалістів за окремим спеціальностями, за якими вони здатні забезпечити набуття необхідних професійних та особистісних компетентностей згідно з психологічними характеристиками студентів.
  5. У зв’язку з недостатністю інформації для проведення глибоких маркетингових досліджень залишилась поза аналізом можливість та якість підготовки фахівців у ЗВО, до яких з року в рік загальний набір на бюджетну та контрактну форму навчання нараховує до десятка студентів (без врахування мистецьких та інших особливих спеціальностей). Проте незначна кількість вступників у такі заклади вищої освіти свідчить про низьку якість їх освітніх послуг, недостатню сформованість позитивного іміджу та існування нестійкої репутації, що повинно стати підґрунтям для ухвалення управлінських рішень про недоцільність державного фінансування таких закладів та вирішення питання про доцільність їх існування в системі вищої освіти України.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>