4.2. Кластеризація ЗВО

2019/2020 навч. рік характеризується посиленням поляризації між кластерами, що відбиває високий рівень конкуренції на ринку освітніх послуг України. Так, кластер високої привабливості скоротився у 2 рази в порівнянні з 2028/2019 навч. роком; у 4,8 раза скоротилася кількість ЗВО, що складають кластер середньої привабливості. Протилежна тенденція спостерігається для двох останніх кластерів. Так, кількість ЗВО зросла у 5,3 раза та у 1,6 раза для кластерів низької привабливості та непривабливих ЗВО, відповідно.

Підґрунтям такої ситуації є складний період системної модернізації системи освіти загалом та системи вищої освіти, зокрема. Цей процес обумовлений формуванням нової доктрини розвитку, розробкою та впровадженням нових законодавчих та нормативних документів, зокрема, Закону «Про вищу освіту» (2014 р.), орієнтацією на автономізацію українських ЗВО та посиленням конкурентної боротьби між ними на тлі демографічних проблем у країні та прогресуючої освітньої міграції молоді.

Розрахунок значень інтегрального показника привабливості здійснений автором за допомогою пакета Microsoft Office Excel 2007.

Були зроблені розрахунки інтегрального показника і побудована ієрархія ЗВО по кожному з виділених кластерів для 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019 та 2019/2020 навч. років.

У додатку Ю в табл. Ю.4 – Ю.6 надані приклади кластеризації із значеннями інтегрального показника ЗВО у 2011/2012, 2018/2019 та у 2019/2020 навч. роках.

Потрібно мати на увазі, що отриманий рейтинг ЗВО оцінює тільки їхній імідж на ринку освітянських послуг України. Для більш детального рейтингування необхідно додатково дослідити:

· рівень селекції під час підготовки науковців;

· кадровий потенціал;

· наукову базу;

· кількість і якість публікацій результатів наукових досліджень; · рівень методичного забезпечення навчального процесу; · якість матеріально-технічної бази.

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

· демографічна ситуація, політико-економічна криза, системна реструктуризація системи вищої освіти та прогресуючий в країні процес освітньої міграції молоді до Європи суттєво вплинули на рівень привабливості ЗВО країни та станом на 2019/2020 навч. рік призвели до зменшення кількості навчальних закладів із високим рівнем привабливості до 5 ЗВО та значного збільшення непривабливих закладів до 123 ЗВО (див. табл. 4.6);

· ключовою відмінністю вступної кампанії 2019/2020 навч. року є практично полярний розподіл ЗВО між кластерами з високим й середнім рівнями привабливості та кластерами слабкого рівня й непривабливими. Якщо в середньому до одного ЗВО кластера високої привабливості зараховано 4 101 особи, кластера середньої привабливості – 1 765 осіб, то до одного ЗВО кластерів слабкої привабливості та відсутності привабливості зарахована тільки 790 та 249 осіб, відповідно. Такий розподіл абітурієнтів не випадковий, оскільки вони бажають отримувати найбільш якісну освітню послугу. Зокрема, усі 4 ЗВО, що складають кластер ЗВО з високою привабливістю, входять до десятки рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» 2018/2019 навч. року.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>