4.2. Кластеризація ЗВО

З урахуванням цих припущень під час визначення привабливості ЗВО для абітурієнтів пропонується використовувати один із методів таксономії – метод рівня розвитку, запропонований польським вченим В. Плютою [8]. Перевагою цього методу є можливість отримання однозначної кількісної оцінки у вигляді інтегрального показника, що синтезує в собі вплив усіх показників привабливості, визначених у дослідженні.

У монографії [9] автор представив послідовність дій за розрахунком інтегрального показника привабливості ЗВО за допомогою таксономічного методу рівня розвитку. Сутнісна інтерпретація цього показника є такою: чим ближче його значення до одиниці, тим більш привабливим вважається ЗВО для абітурієнтів. Отже, основою отримання рейтингової оцінки є значення інтегрального показника, який дозволяє одержати лінійно впорядковану сукупність шляхом сортування значень показника за убуванням та який є критерієм привабливості ЗВО для абітурієнтів в межах певного кластера.

Повертаючись до формування кластерів, проілюструємо результати розрахунків ітеративним методом k-середніх (див. етап 1 методики). Було сформовано чотири кластери ЗВО, їхня кількість за відповідні навчальні роки наведена в табл. 4.7.

Таблиця 4.7 Наповненість кластерів ЗВО за рівнем привабливості

Як видно з даних табл. 4.7, наповненість отриманих кластерів ЗВО за рівнем привабливості в досліджуваний період не є стабільною. Так, після практично однорідного розподілу ЗВО між запропонованими кластерами у 2011/2012 навч. році, наповненість кластерів постійно змінюється без певної закономірної тенденції. Наприклад, у 2012/2013 навч. році суттєво збільшується кластер середньої привабливості ЗВО (в 1,7 раза порівняно з 2011/2012 навч. роком) за рахунок зменшення кластера непривабливих закладів (в 4,4 раза). У 2013/2014 навч. році, навпаки, спостерігається збільшення непривабливих ЗВО (в 5 разів порівняно з 2012/2013 навч. роком), а кластер середньої привабливості зменшується практично у 3,7 раза. 2014/2015 навч. рік характерний більш-менш рівномірним розподілом ЗВО між кластерами середньої, слабкої привабливості та непривабливих закладів. 2018/2019 навч. рік має практично полярний розподіл ЗВО між кластерами, особливо між кластерами середньої привабливості та непривабливим кластером. Єдина стабільна спадна тенденція характерна для кластера з високим рівнем привабливості ЗВО. За період 2011 – 2018 рр. кількість таких закладів скоротилася у 7,8 раза.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>