3.4. Авторська концепція фінансування вищої освіти в Україні

Собівартість підготовки фахівця конкретної спеціальності в межах стратегічного замовлення буде значно більшою, ніж його підготовки в межах соціально-економічного замовлення, оскільки буде враховувати не тільки витрати на навчальний процес, а й на додаткову оплату праці на першому робочому місці, витрати на житло для молодого спеціаліста, додаткову стипендію та оплату гуртожитку в період навчання, інші витрати на привабливий соціальний пакет.

Що стосується розрахунку видатків на соціально-економічне державне замовлення, то підхід, що базується на «формульному розподілі» (ФР), може бути реально ефективним, якщо його базові константи будуть розраховані на основі кошторисного підходу, в основі якого закладено розрахунок трудомісткості підготовки фахівця за відповідною спеціальністю. Оскільки, якщо за «формулою» виділені кошти не забезпечують ЗВО можливість навіть виплати з/пл, то використання ФР не тільки не підвищить якість підготовки фахівців, а призведе до діаметрально протилежного результату. В економіці аксіомою є те, що будь-які розрахунки з управління фінансами будь-якої організації мають розпочинатися з калькуляції собівартості того чи іншого продукту, послуги тощо.

У нашому випадку розрахунок собівартості підготовки фахівця з конкретної спеціальності (групи спеціальностей) має розпочинатися з калькуляції (підрахунку) мінімально необхідних витрат по всім прийнятим в нашій країні (КЕКВАм) (статтям).

З економічної логіки обсяг фінансування держзамовлення має дорівнювати сумі за всіма спеціальностями добутку собівартості підготовки одного студента на кількість студентів, що навчаються за держзамовленням за даною спеціальністю. Контингент студентів, що навчається за держзамовленням, визначений. Тому залишилось тільки підрахувати собівартість підготовки одного студента за кожною спеціальністю.

У процесі практичної реалізації такого підходу на перший план висувається проблема повного обліку витрат на підготовку одного фахівця, в основі якої лежить розроблення методики оцінювання собівартості підготовки одного студента за кожною конкретною спеціальністю. Такий розрахунок об’єктивно необхідний, оскільки потрібно знати, скільки коштів із державного бюджету необхідно перерахувати університету для оплати навчання конкретного студента, який прийшов навчатися за державним замовленням.

Насамперед мають бути розроблені типові структури матеріально-технічної бази та кадрів ЗВО, які мінімально необхідні для забезпечення якісної підготовки фахівців за групою подібних за вимогами спеціальностей. Це має бути основою для розроблення ліцензійних вимог до університетів, яким надається право підготовки фахівців за цими спеціальностями.

У 2013 – 2015 рр. у межах проекту EUDIS (Диверсифікація джерел надходжень європейських університетів) групою дослідників під керівництвом Голови відділу управління, автономії та фінансування Асоціації європейських університетів (АЄУ) Томаса Естермана було проведено дослідження (аналіз) європейських університетів стосовно забезпечення їхньої фінансової стійкості та ефективності функціонування [12].

Кожен з університетів має свою власну систему управління фінансовими ресурсами, але всі вони мають у своїй основі розрахунок собівартості або виду діяльності, або функціонування академічного підрозділу, або розроблення та викладання конкретного навчального курсу (навчальної дисципліни). У всіх випадках основу управління фінансами складає розрахунок собівартості, оскільки це первинний облік витрат. З точки зору економіки в основі будьякої системи управління фінансами має лежати розрахунок собівартості.

Якщо державне фінансування не покриває університету собівартості підготовки фахівця за тією чи іншою спеціальністю, то втрачається економічний сенс будь-яких інших розрахунків щодо фінансової стійкості та оцінювання якості результатів навчання у сфері держзамовлення.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>