1.2. Аналіз кількісних характеристик системи освіти в Україні

Графіки динаміки змін кількості осіб, які були зараховані до ЗВО, та кількості фахівців, які були випущені із ЗВО, подані на рис. 1.15.

Дані табл. 1.9 дозволяють зробити прогнозні розрахунки контингенту здобувачів вищої освіти. Алгоритм розрахунку має такий вигляд.

Контингент попереднього року зменшується на кількість випущених фахівців даного року та збільшується на кількість осіб, які зараховані для навчання до ЗВО.

Такі розрахунки були зроблені за фактичними даними за період з 2006 року по 2018 рік. Розмір розрахункового контингенту був занижений і відрізнявся від фактичного в середньому на 44,7 тис. осіб. З використанням цієї величини далі будемо розраховувати прогноз контингенту на 2019 – 2026 роки.

Прогнозна величина контингенту здобувачів вищої освіти на даний рік дорівнює величині контингенту попереднього року зменшеному на випуск фахівців даного року та збільшеному на кількість осіб, які зараховані на навчання до ЗВО з добавленням 44,7 тис. осіб. Розраховані дані подано в стовпці 6 в табл. 1.9 та на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Динаміка фактичного та прогнозного контингенту здобувачів вищої освіти у ЗВО

Отже, починаючи з 2019 року, в Україні буде спостерігатися збільшення контингенту студентів ЗВО. Це відповідає існуючим фактичним даним щодо кількості народжених в період, починаючи з 2002 року. Саме в цей час за даними Державної служби статистики спостерігається поступове збільшення їх кількості. Ця тенденція збереглась до 2013 року.

Проведені дослідження можливо використати як маркетингове підґрунтя для вирішення нагальних проблем вищої освіти в процесі здійснення внутрішнього і зовнішнього менеджменту закладів вищої освіти.

Тобто можна зробити висновок, що контингент студентів ЗВО буде мати тенденцію до збільшення й у наступні роки (орієнтовно до 2026 року). Спадна тенденція щодо народжуваності, яка спостерігається з 2014 року, буде мати вплив не лише на контингент студентів ЗВО, а і на інші кількісні показники вищої освіти України, серед яких можна виділити: кількість ЗВО, чисельність професорсько-викладацького складу, кількість місць у гуртожитках, розмір стипендіального фонду та фонду оплати праці персоналу ЗВО тощо. Тобто прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України дає можливість коректно побудувати стратегію її розвитку.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>