1.1. Аналіз тенденцій змін демографічної ситуації в Україні

Проаналізуємо зв’язок між народжуваністю та ВВП на основі визначення тісноти взаємозв’язку між відносними зміненнями значень народжених та ВВП, де в якості бази обрано 1992 рік. Тобто визначимо відносні базисні показники динаміки кількості народжених (Y) та ВВП (X), а саме: базисні темпи зростання цих показників та тісноту їх взаємозв’язку. Також було розглянуто взаємозв’язок відносних базисних змінень народжених і лагових відносних базисних змінень ВВП (XL1 , XL2 (див. рис. 1.2).

Обчислені парні коефіцієнти кореляції Пірсона такі: rY X = 0,4065; rY XL1 = 0,5202; rY XL2 = 0,4628; rY XL3 = 0,3023.

Як бачимо, форма взаємозв’язку між цими відносними базисними показниками динаміки макроекономічних ознак пряма. Інакше кажучи, зі зростанням відносних значень ВВП зростала відносна кількість народжених.

Найтісніший взаємозв’язок відносного базисного показника народжених із лаговими змінними відносного базисного показника обсягу ВВП, коли лаг дорівнює 1 рік. По суті, явища: зростання ВВП в минулому році обумовлює зростання кількості народжених у поточному році.

Також були обчислені регресійні залежності між базисними темпами зростання макроекономічних досліджуваних показників. З огляду на те, що У – відносний базисний показник народжених; Х – відносний базисний показник обсягу ВВП; XL1 – лагова змінна відносного базисного показника обсягу ВВП з лагом 1 рік; XL2 – лагова змінна відносного базисного показника обсягу ВВП з лагом 2 роки; XL3 – лагова змінна відносного базисного показника обсягу ВВП з лагом 3 роки, маємо такі парні регресійні залежності:

Як бачимо, коефіцієнти детермінації цих моделей не високі, але критерії Фішера та Стьюдента підтверджують достатній рівень статистичної якості цих моделей для опису змінення макроекономічних показників.

Обчислена багатофакторна лінійна модель залежності відносного базисного показника народжених від змінних ознак, що є відносний базисний показник обсягу ВВП та його три лагові змінні, має такий вигляд:

Отже, значущим виявився один чинник впливу на змінення відносної до 1992 року кількості народжених Україні, це відносний до 1992 року обсяг ВВП з лагом 1 рік, решта чинників виявилась не досить значущими.

Для обчислення прогнозних значень відносного показника народжуваності були використані криві зростання, що визначають основну тенденцію змін значень показника. Отримано такі рівняння та прогнозні значення на три роки наперед та їхні 95 % довірчі інтервали:

критерії Фішера та Стьюдента підтверджують достатній рівень статистичної якості цих моделей для опису змінення даного макроекономічного показника. Проте адекватність моделі слід перевіряти окремо на реальних даних.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>