Головна

Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні

Особливості сайту:

  • повний текст монографії трьома мовами;
  • зручна навігація;
  • двохвіконний режим читання монографії;
  • можливість закріплювати обрані сторінки в другому вікні, закладки на які автоматично зберігаються для подальшої роботи з ними;
  • обговорення монографії (у тому числі з автором) через систему коментарів.

Competence.in.UA – це інноваційний проект підтримки наукової роботи Пономаренко Володимира Степановича з дослідження, аналізу та розвитку української системи освіти.

Підготовка даної монографії є спробою обґрунтування необхідності об’єднання зусиль вітчизняної спільноти на вирішення системної проблеми підвищення якості освіти на базі перебудови всього науково-навчального процесу під нове завдання – не просто передавати від викладача до учня деякий обсяг знань, а навчати останнього результативно їх використовувати у професійній і соціальній діяльності та синтезувати нові знання і, більш того, виховувати творчу самодостатню особистість.

Особливостями даної монографії є використання:

  • єдиного поняттєво-термінологічного апарату з визначенням кожного його елементу;
  • методів математичної статистики для оцінювання об’єктивності оцінки результатів навчання;
  • таксономічного інтегрального показника для оцінки рівня привабливості вітчизняних ВНЗ;
  • нових інформаційних технологій для інтенсифікації навчального процесу;
  • нових підходів в аналізі спільних проблем розвитку середньої та вищої освіти.